datasheetbank_Logo
Технический паспорт Поисковая и бесплатно техническое описание Скачать

1.5KE11 Просмотр технического описания (PDF) - GOOD-ARK

Номер в каталоге
Компоненты Описание
производитель
1.5KE11 Datasheet PDF : 6 Pages
1 2 3 4 5 6
Electrical Characteristics
(TA=25oC unless otherwise noted)
JEDEC
Type number
1N6267
1N6267A
1N6268
1N6268A
1N6269
1N6269A
1N6270
1N6270A
1N6271
1N6271A
1N6272
1N6272A
1N6273
1N6273A
1N6274
1N6274A
1N6275
1N6275A
1N6276
1N6276A
1N6277
1N6277A
1N6278
1N6278A
1N6279
1N6279A
1N6280
1N6280A
1N6281
1N6281A
1N6282
1N6282A
1N6283
1N6283A
1N6284
1N6284A
1N6285
1N6285A
1N6286
1N6286A
1N6287
1N6287A
1N6288
1N6288A
1N6289
1N6289A
Good-Ark
Part number
1.5KE6.8
1.5KE6.8A
1.5KE7.5
1.5KE7.5A
1.5KE8.2
1.5KE8.2A
1.5KE9.1
1.5KE9.1A
1.5KE10
1.5KE10A
1.5KE11
1.5KE11A
1.5KE12
1.5KE12A
1.5KE13
1.5KE13A
1.5KE15
1.5KE15A
1.5KE16
1.5KE16A
1.5KE18
1.5KE18A
1.5KE20
1.5KE20A
1.5KE22
1.5KE22A
1.5KE24
1.5KE24A
1.5KE27
1.5KE27A
1.5KE30
1.5KE30A
1.5KE33
1.5KE33A
1.5KE36
1.5KE36A
1.5KE39
1.5KE39A
1.5KE43
1.5KE43A
1.5KE47
1.5KE47A
1.5KE51
1.5KE51A
1.5KE56
1.5KE56A
Breakdown voltage
V(BR)
(Volts) (1)
Min.
6.12
6.45
6.75
7.13
7.38
7.79
8.19
8.65
9.00
9.50
9.90
10.5
10.8
11.4
11.7
12.4
13.5
14.3
14.4
15.2
16.2
17.1
18.0
19.0
19.8
20.9
21.6
22.8
24.3
25.7
27.0
28.5
29.7
31.4
32.4
34.2
35.1
37.1
38.7
40.9
42.3
44.7
45.9
48.5
50.4
53.2
Max.
7.48
7.14
8.25
7.88
9.02
8.61
10.0
9.55
11.0
10.5
12.1
11.6
13.2
12.6
14.3
13.7
16.5
15.8
17.6
16.8
19.8
18.9
22.0
21.0
24.2
23.1
26.4
25.2
29.7
28.4
33.0
31.5
36.3
34.7
39.6
37.8
42.9
41.0
47.3
45.2
51.7
49.4
56.1
53.6
61.6
58.8
Test
current
at I
T
(mA)
10
10
10
10
10
10
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
Stand-off
voltage
V
WM
(Volts)
5.50
5.80
6.05
6.40
6.63
7.02
7.37
7.78
8.10
8.55
8.92
9.40
9.72
10.2
10.5
11.1
12.1
12.8
12.9
13.6
14.5
15.3
16.2
17.1
17.8
18.8
19.4
20.5
21.8
23.1
24.3
25.6
26.8
28.2
29.1
30.8
31.6
33.3
34.8
36.8
38.1
40.2
41.3
43.6
45.4
47.8
Maximum
reverse
leakage
at VWM
I (4)
D
(uA)
1000
1000
500
500
200
200
50
50
10
10
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
Maximum
peak pulse
current
I (2)
PPM
(A)
139
143
128
133
120
124
109
112
100
103
92.6
96.2
86.7
89.8
78.9
82.4
68.2
70.8
63.8
66.7
56.6
59.5
51.5
54.2
47.0
49.0
43.2
45.2
38.4
40.0
34.5
36.2
31.4
32.8
28.8
30.1
26.6
27.8
24.2
25.3
22.1
23.1
20.4
21.4
18.6
19.5
Maximum
clamping
voltage at
I
PPM
VC (Volts)
10.8
10.5
11.7
11.3
12.5
12.1
13.8
13.4
15.0
14.5
16.2
15.6
17.3
16.7
19.0
18.2
22.0
21.2
23.5
22.5
26.5
25.2
29.1
27.7
31.9
30.6
34.7
33.2
39.1
37.5
43.5
41.4
47.7
45.7
52.0
49.9
56.4
53.9
61.9
59.3
67.8
64.8
73.5
70.1
80.5
77.0
Maximum
temperature
coefficient
of V
(BR)
(% / oC)
0.057
0.057
0.061
0.061
0.065
0.065
0.068
0.068
0.073
0.073
0.075
0.075
0.076
0.078
0.081
0.081
0.084
0.084
0.086
0.086
0.088
0.088
0.090
0.090
0.092
0.092
0.094
0.094
0.096
0.096
0.097
0.097
0.098
0.098
0.099
0.099
0.100
0.100
0.101
0.101
0.101
0.101
0.102
0.102
0.103
0.103
594
 

Share Link: