datasheetbank_Logo
Технический паспорт Поисковая и бесплатно техническое описание Скачать

MMBT3906LT1 Просмотр технического описания (PDF) - Motorola => Freescale

Номер в каталоге
Компоненты Описание
производитель
MMBT3906LT1
Motorola
Motorola => Freescale Motorola
MMBT3906LT1 Datasheet PDF : 8 Pages
1 2 3 4 5 6 7 8
MMBT3906LT1
TYPICAL AUDIO SMALL–SIGNAL CHARACTERISTICS
NOISE FIGURE VARIATIONS
(VCE = – 5.0 Vdc, TA = 25°C, Bandwidth = 1.0 Hz)
5.0
W SOURCE RESISTANCE = 200
IC = 1.0 mA
4.0
W SOURCE RESISTANCE = 200
IC = 0.5 mA
3.0
SOURCE RESISTANCE = 2.0 k
IC = 50 mA
2.0
m 1.0 SOURCE RESISTANCE = 2.0 k
IC = 100 A
0
0.1 0.2 0.4
1.0 2.0 4.0 10 20 40 100
f, FREQUENCY (kHz)
Figure 7.
12
f = 1.0 kHz
10
8
IC = 1.0 mA
IC = 0.5 mA
6
4
IC = 50 mA
2
IC = 100 mA
0
0.1 0.2 0.4 1.0 2.0 4.0 10 20 40 100
Rg, SOURCE RESISTANCE (k OHMS)
Figure 8.
300
200
100
70
50
30
0.1
20
10
7.0
5.0
3.0
2.0
1.0
0.7
0.5
0.3
0.2
0.1
h PARAMETERS
(VCE = – 10 Vdc, f = 1.0 kHz, TA = 25°C)
100
70
50
30
20
0.2 0.3 0.5 0.7 1.0
2.0 3.0
IC, COLLECTOR CURRENT (mA)
Figure 9. Current Gain
5.0 7.0 10
10
7
5
0.1
10
7.0
5.0
3.0
2.0
0.2 0.3 0.5 0.7 1.0
2.0 3.0 5.0 7.0 10
IC, COLLECTOR CURRENT (mA)
Figure 10. Output Admittance
0.2 0.3 0.5 0.7 1.0
2.0 3.0
IC, COLLECTOR CURRENT (mA)
Figure 11. Input Impedance
5.0 7.0 10
1.0
0.7
0.5
0.1
0.2 0.3 0.5 0.7 1.0
2.0 3.0 5.0 7.0 10
IC, COLLECTOR CURRENT (mA)
Figure 12. Voltage Feedback Ratio
4
Motorola Small–Signal Transistors, FETs and Diodes Device Data
 

Share Link: