datasheetbank_Logo     Технический паспорт Поисковая и бесплатно техническое описание Скачать

AM1 Просмотр технического описания (PDF) - WJ Communications => Triquint

Номер в каталогеКомпоненты Описаниепроизводитель
AM1 High Dynamic Range Gain Block WJ
WJ Communications => Triquint WJ
AM1 Datasheet PDF : 6 Pages
1 2 3 4 5 6
AM1
High Dynamic Range Gain Block
The Communications Edge TM
Product Information
Application Circuit: 800 – 2600 MHz (AM1-PCB)
+4.5V ID=C4
C=1.8e4 pF
14
13
ID=TL1
Z0=50 Ohm
L=170 mil
ID=L3
L=12 nH
CAP
Eeff=3.52
12
ID=C2
C=56 pF
Loss=0
F0=1 GHz
NET="AM1"
ID=C5
C=56 pF
11
DB(|S[1,1]|) * (R)
DB(|S[2,1]|) * (L)
0
DB(|S[2,2]|) * (R)
-5
-10
-15
ID=L2
L=10 nH
10
-20
9
-25
0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.6
Frequency (GHz)
Circuit Board Material: .014” FR-4, 4 layers, .062” total thickness
Reference Design: 70 MHz
+4.5 V
C=1e4 pF
C=1e4 pF
L=180 nH
NET="AM1"
L=180 nH
C=1e4 pF
C=5.6 pF
Reference Design: 170 MHz
+4.5 V
C=1e4 pF
C=1000 pF
L=39 nH
NET="AM1"
L=220 nH
C=1000 pF
C=3.9 pF
17
0
16
-5
15
-10
14
-15
13
12
0.04
DB(|S[1,1]|) (R)
0.05 0.06
DB(|S[2,1]|) (L)
0.07 0.08
Frequency (GHz)
DB(|S[2,2]|) (R)
0.09
0.1
-20
-25
0.11
17
0
DB(|S[1,1]|) (R)
DB(|S[2,1]|) (L)
DB(|S[2,2]|) (R)
16
-5
15
-10
14
-15
13
-20
12
0.1
-25
0.13
0.16
0.19
0.22
0.25
Frequency (GHz)
Specifications and information are subject to change without notice.
WJ Communications, Inc Phone 1-800-WJ1-4401 FAX: 408-577-6621 e-mail: sales@wj.com Web site: www.wj.com
Page 4 of 6 June 2006
Direct download click here

 

Share Link : 

All Rights Reserved © datasheetbank.com 2014 - 2020 [ политика конфиденциальности ] [ Запрос Даташит ]